Jeugdriagg - Crisisinterventie

Zijn je klachten of problemen zo hoog opgelopen dat er een crisissituatie is ontstaan? Is er acuut hulp nodig omdat je ernstig in de war of angstig bent? Zie je het leven niet meer zitten? Of maakt u zich als ouder zo’n zorgen over agressief of ontremd gedrag van uw kind dat u niet meer weet hoe u de dag met uw kind door moet komen? Dan kan de huisarts ervoor zorgen dat u direct hulp krijgt van de Jeugdriagg.

Directe hulp bij acute problemen
Binnen kantoortijden (tussen half 9 en 5) overlegt de huisarts met een crisismedewerker van de Jeugdriagg. Deze behandelaar van de Jeugdriagg met ervaring nodigt u en uw kind nog dezelfde dag uit voor een gesprek of gaat op huisbezoek. De behandelaar inventariseert met u en uw kind waardoor de crisissituatie is ontstaan en probeert het evenwicht weer te herstellen. Indien nodig betrekt hij een kinder- en jeugdpsychiater bij het gesprek. Die kan als het nodig is medicijnen voorschrijven.
Vaak is het voldoende om alle problemen op een rijtje te zetten en af te spreken hoe er aan een oplossing gewerkt kan worden.

 

Opname
Als het niet lukt om een nieuw evenwicht te vinden en iedereen tot rust moet komen, is een opname soms nodig. Dit kan zijn in een instelling voor jeugdhulpverlening of in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Een opname is een ingrijpende gebeurtenis zowel voor u als voor uw kind. De voor- en nadelen worden daarom goed afgewogen. De Jeugdriagg bespreekt met u op welke plek uw kind het beste geholpen kan worden en zorgt voor de aanmelding. Als er niet direct plaats is, biedt de behandelaar gesprekken aan om de periode tot de opname te overbruggen. Tijdens de opname houdt de behandelaar van de Jeugdriagg contact met de jeugdhulpverleningsinstelling of kliniek. Na de opname kan de behandeling dan weer direct voortgezet worden door de Jeugdriagg medewerker als dat nodig is.

Soms moet uw kind, in overleg met u, tegen zijn zin in opgenomen worden. Er is dan sprake van een ernstige én gevaarlijke situatie. Uw kind wordt dan met een zogeheten In Bewaring Stelling (IBS) opgenomen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Een andere gedwongen maatregel is een Rechterlijke Machtiging (RM). Deze kan gebruikt worden als er sprake is van een ernstige én gevaarlijke situatie die niet acuut is.

 

Buiten kantoortijden
In acute situaties tussen 5 uur ’s middags en ’s ochtends half 9 kan de huisarts de crisisdienst buiten kantoortijden inschakelen. Gelukkig is dat heel weinig nodig voor kinderen en jongeren. De crisisdienst buiten kantoortijden wordt daarom verzorgd door GGZinGeest. De medewerkers zijn gespecialiseerd in crisis bij volwassenen. Er is ’s nachts altijd een kinder- en jeugdpsychiater van de Jeugdriagg bereikbaar om mee te denken.
De Jeugdriagg nodigt u en uw kind in dat geval direct de volgende dag uit of komt op huisbezoek

 

Aanmelden?
De huisarts kan bij een crisis overdag bellen naar het centrale telefoonnummer van de Jeugdriagg in de eigen regio en vragen naar de crisismedewerker van die dag.

 

 >> Meer informatie over het aanmelden.

 


BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe