Jeugdriagg - EMDR

Als je een traumatische ervaring hebt meegemaakt, kun je bij de Jeugdriagg terecht voor verschillende behandelmethoden die je helpen om te verwerken wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Veel mensen – kinderen én volwassenen – hebben baat bij deze therapie.

Traumatische gebeurtenis laat soms sporen na
Sommige ervaringen kunnen zo’n diepe indruk maken dat je er last van houdt. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk, seksueel misbruik of pesten. Maar ook aan emotionele verwaarlozing, nare ervaringen op medisch gebied of een verlies. Sommige mensen ontwikkelen een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of krijgen een of meer van de volgende klachten:

·    herbelevingenlarge_2009_9_355604-72.jpeg
·    nachtmerries
·    sneller schrikken
·    vermijdingsgedrag
·    somberheid
·    angst
·    schaamte
·    verdriet
·    schuldgevoelens
·    boosheid

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van een traumatische ervaring. Een therapeut van de Jeugdriagg helpt je om de ervaring te herinneren en te verwerken, om je klachten te verminderen of te verhelpen. Door afwisselend de linker- en de rechterhersenhelft te activeren (bijvoorbeeld door oogbewegingen of links en rechts een geluid te laten horen) terwijl je aan de gebeurtenis denkt, nemen de pijnlijke gevoelens die de herinnering oproept en daarmee de klachten, meestal af. EMDR is een therapie die wetenschappelijk onderzocht is en waarvan bewezen is dat het werkt.

Wat kun je verwachten bij EMDR?
EMDR is geschikt voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Het is een kortdurende therapie, variërend van één sessie tot een half jaar afhankelijk van het aantal traumatische gebeurtenissen dat verwerkt moet worden.

 

Onder begeleiding van de therapeut denk je terug aan wat je hebt meegemaakt. Welke beelden de herinnering oproept, welke gedachten en welke gevoelens. Dit doen we eerst om meer informatie te verzamelen over je ervaring. Daarna begin je het verwerkingsproces. Ook nu haal je de ervaring weer voor de geest. Maar dit keer leidt de therapeut je af, bijvoorbeeld door zijn hand vlak voor je gezicht heen en weer te bewegen, waardoor je ogen heen en weer bewegen. Hij vraagt je dan, terwijl je terugdenkt, om je aandacht op zijn hand te richten. In plaats van zijn hand, kan de therapeut ook een koptelefoon gebruiken waardoor je afwisselend links en rechts een geluid hoort.

 

Na een halve minuut (dit noemen we een set) krijg je even rust. De therapeut vraagt je dan wat er in je gedachten naar boven komt. Vaak komt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar sommige mensen ervaren ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende gewaarwording. Dit kan een andere gedachte zijn of een ander beeld. Dan volgt er een nieuwe set. Dit kan een hele sessie zo doorgaan. Er wordt tussendoor dan weinig gepraat.


Vaak ervaren mensen al na één keer een verandering in hoe ze zich voelen over de nare gebeurtenis. Je kunt er beter aan denken zonder dat je je heel verdrietig of boos voelt.

Meer lezen over EMDR?
De informatie hierboven is een samenvatting. Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging EMDR, www.emdr.nl

Aanmelden
Aanmelden voor EMDR kan bij het Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in de eigen regio. Je hebt altijd een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Voordat de therapie begint, heb je eerst een gesprek met een hulpverlener om te bekijken of EMDR de beste behandelmethode is. 
 

>> Meer informatie over het aanmelden.

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe