Jeugdriagg - Individuele behandeling

Een kind dat opgroeit maakt vele veranderingen door. Elke leeftijdsfase vraagt verschillende dingen van kinderen en van hun ouders.
Als er problemen bestaan in een van de ontwikkelingsfasen kan de Jeugdriagg aan het kind of de jongere een individuele behandeling aanbieden. Meestal krijgen de ouders daarnaast ouderbegeleiding aangeboden.

iStock_000007687221XSmall.jpgVooral de puberteit is een heftige ontwikkelingsfase. Onder invloed van allerlei lichamelijke rijpingsprocessen reageren jongeren vaak heftig en zijn zij snel in de war. Er ontstaan in het gezin eerder conflicten en er moet meer onderhandeld worden over regels. De tekst hieronder is vooral voor pubers geschreven.

Bij jongere kinderen wordt aan dezelfde thema’s gewerkt, maar dan wordt naast gesprekken veel met spel gewerkt. Spel is de taal van kinderen. Daarin kunnen ze vaak laten zien wat ze (nog) niet kunnen zeggen.

Wat kun je van een individuele behandeling verwachten?
Er zijn veel verschillende soorten van individuele behandeling.

Adviserende behandeling
Je krijgt in een kort aantal gesprekken uitleg over je psychische probleem. Er wordt besproken hoe je er het best mee om kunt gaan. We noemen dat ook wel psycho-educatie. Soms helpen een paar gesprekken met een behandelaar al voldoende om de klachten te verhelpen of te verminderen.

Steunende en structurerende behandeling
In deze behandeling staan ondersteuning en het helpen structuur aan te brengen in je leven centraal. Meestal zijn er meerdere problemen. Het lukt je zelf niet meer de problemen goed te overzien, je voelt je soms overspoeld en niet meer in staat om een oplossing te zoeken. In deze behandeling ligt de nadruk op het leren kennen van je mogelijkheden, zodat je problemen verminderen.

Inzichtgevende behandeling
Je zoekt samen met je behandelaar naar de achtergrond van je problemen en naar een geschikte oplossing. Door inzicht te krijgen in je problemen en in de manier waarop je ermee omgaat, leer je problemen beter aan te pakken.

Individuele behandelgesprekken vinden meestal één keer per twee weken plaats en duren drie kwartier. De behandeling kan korter of langer duren (ongeveer van 5 gesprekken tot 25 gesprekken). In sommige individuele behandelingen ligt de nadruk vooral op het veranderen van je gedrag (gedragstherapie), in andere op het veranderen van je gedachten (cognitieve therapie) of het onderzoeken van je gevoel en vroegere ervaringen (psychodynamische therapie). Meestal is het een combinatie.

Er zijn daarnaast een aantal gespecialiseerde individuele behandelmethoden of behandelingen voor een bepaald type probleem. Kijk hiervoor verder onder behandelingen of onder psychische problemen.


Aanmelden voor een individuele behandeling?
Aanmelden kan bij het Informatie en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in de eigen regio.
Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig.
Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan welke behandeling het best past bij de hulpvraag.

>> Meer informatie over het aanmelden

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe