Jeugdriagg - Individuele psychotherapie 12-22 jaar

De puberteit is voor veel jongeren een turbulente tijd. Fysiek, mentaal en sociaal verandert er in deze periode van alles. Daarom reageren jongeren vaak heftiger en gevoeliger en ontstaan er eerder conflicten in het gezin. Tijdens een individuele psychotherapie krijgen jongeren hulp om hun puberteit zo goed mogelijk door te komen.

large_2007_6_73940-72.jpgDe tienerjaren van jongeren gaan meestal niet onopgemerkt voorbij. Niet voor de jongere en niet voor de ouders. Pubers zijn sneller in de war en hebben soms heftige gevoelens. Ze onderhandelen veel over gezinsregels en er ontstaan vaker conflicten in het gezin. De meeste conflicten lossen zich vanzelf weer op, maar soms lijken de problemen onoplosbaar of escaleert de situatie. Individuele psychotherapie kan in zulke gevallen een goede optie zijn. Voorwaarde voor deze therapie is dat de jongere actief meedenkt en zoekt naar oplossingen.

 

 

Verschillende klachten
De individuele psychotherapie is bedoeld voor jongeren met een of meer van de volgende klachten:
·    Depressieve buien
·    Zelfmoordgedachten
·    Problemen met verwerking van het verleden
·    Extreme verlegenheid
·    Zich niet kunnen handhaven op school of werk
·    Extreme angsten en fobieën

Wat mag u/je van individuele psychotherapie verwachten?
Tijdens de therapie bespreekt de jongere met een therapeut zijn of haar problemen en mogelijke oplossingen. Op verzoek van de jongere, de ouders of de therapeut betrekken we de ouders bij de therapie. De gesprekken vinden wekelijks of eens per 2 weken plaats. Een volledige therapie duurt een paar maanden tot ruim een jaar.

Aanmelden
Wil je zelf een individuele psychotherapie volgen? Of bent u een ouder en wilt u uw kind individuele psychotherapie laten volgen? Aanmelden kan bij het Informatie- en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in uw eigen regio. Er is altijd een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Voordat de therapie begint, is er altijd eerst een gesprek met een hulpverlener om te bekijken of individuele psychotherapie de beste behandelmethode is.

>> Meer informatie over het aanmelden

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe