Jeugdriagg - Individuele psychotherapie 5-12 jaar

Een kind ontwikkelt zich in zijn jonge jaren voortdurend. Soms lukt het niet om goed met die ontwikkelingen om te gaan. Het kind voelt zich dan hulpeloos en ook u weet niet meer hoe u uw kind het beste kan helpen. Tijdens individuele psychotherapie herwint een kind zijn zelfvertrouwen en leert het zich in sociaal en emotioneel opzicht te ontwikkelen.

iStock_000000221442XSmall.jpgAls problemen tijdens het opgroeien langere tijd voortduren kan de emotionele of sociale ontwikkeling van een kind belemmeren. Individuele psychotherapie is dan vaak de beste oplossing. Voorwaarde voor deze therapie is dat het kind in staat is om – samen met de therapeut – de eigen problemen te verwoorden of uit te beelden in spel.

Wat mag u verwachten van individuele psychotherapie?
Voor we met de therapie starten, brengen we het exacte probleem in kaart door een psychologisch en soms ook psychiatrisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten kiezen we de beste aanpak. De duur van de therapie varieert van een paar weken tot een jaar. De sessies vinden wekelijks of eens per 2 weken plaats en duren ongeveer 3 kwartier. In sommige gevallen krijgen u en uw kind opdrachten mee naar huis.

Spel- en gesprekstherapie voor het  kind
Tijdens de therapie leert uw kind spelenderwijs met zijn problemen om te gaan en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Als het lukt, praten we daarnaast met uw kind over zijn of haar klachten en zorgen. We helpen uw kind om zich vrij te voelen en om zichzelf te durven zijn. Met andere woorden: uw kind leert om zich in emotioneel en sociaal opzicht te ontwikkelen. Zodat het weer met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Ouderbegeleiding
Als uw kind in individuele therapie is, bieden we u  ouderbegeleiding aan. De hulpverlener bespreekt vragen met u die tijdens de behandeling van uw kind naar voren komen. Daarnaast verkent de therapeut samen met u hoe u in de thuissituatie positieve verandering kunt stimuleren.

Meld uw kind aan
Wilt u uw kind individuele psychotherapie laten volgen? Meld uw kind dan aan bij het Informatie- en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in uw eigen regio. Uw hebt altijd een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Voordat de therapie begint, hebben u en uw kind eerst een gesprek met een hulpverlener om te bekijken of individuele psychotherapie de beste behandelmethode is.

>> Meer informatie over het aanmelden

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe