Jeugdriagg - Onderzoek

Informatie voor ouders

Heeft u een kind met een psychische of psychiatrische klacht, maar kunt u zelf niet ontdekken wat er aan de hand is? Dan kunt u terecht bij de Jeugdriagg. We bieden verschillende onderzoekmethoden om te achterhalen waar uw kind mee zit en hoe we hem of haar kunnen helpen.

De Jeugdriagg onderzoekt uw kind
Zit uw kind niet goed in zijn vel, dat weet u als ouder vaak wat er aan de hand is. U kunt dan direct bij de Jeugdriagg terecht voor ondersteuning en behandeling. Denk bijvoorbeeld aan ouderbegeleiding of een groepstraining voor uw kind. Is niet direct duidelijk wat uw kind mankeert? Dan kunnen de hulpverleners van de Jeugdriagg uw kind onderzoeken.  Zo brengen we het gedrag van uw kind in kaart en kunnen we bijvoorbeeld achterhalen waarom uw kind concentratieproblemen heeft of angstig is. Hiervoor hebben we verschillende onderzoeksmethoden. Welke het meest geschikt is voor uw kind en wat we precies onderzoeken, bepalen we samen met u. Bovendien leggen we uit wat het onderzoek oplevert, hoe lang het duurt en wat het kost.

Voorbeeld
Pieter is 8 jaar. Sinds 2 weken gedraagt hij zich anders op school. Hij slaat andere kinderen, is brutaal tegen zijn leraar en kan zich moeilijk concentreren. De leraar informeert Pieters ouders. Via de huisarts komen zij samen met Pieter bij de Jeugdriagg. Thuis gedraagt Pieter zich normaal, vertellen ze aan de hulpverlener. Wel had zijn vader als kind leerproblemen en bevind het huwelijk zich in zwaar weer. Om te achterhalen of de gedragsproblemen van Pieter daarmee te maken hebben, willen ze hem laten onderzoeken. De basis hiervoor zijn vragen die de ouders samen met de hulpverlener opstellen.

Welke typen onderzoek biedt de Jeugdriagg?
De Jeugdriagg biedt verschillende onderzoeksmethoden voor uw kind:
·    Psychologisch onderzoek
·    Psychiatrisch onderzoek
·    Observatieonderzoek in de spelkamer
·    Anamnesegesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind
·    Interview met ouders over de opvoeding
·    Observatie van het kind in hun dagelijkse omgeving
·    Ouder-kind-observatie met behulp van een video-opname
·    Gezinsgesprek

Afhankelijk van de onderzoeksvragen zetten we een of een combinatie van onderzoekmethoden in. Naast de problematiek van uw kind onderzoeken we eventuele opvoedproblemen en de relatie met uw kind.

Wat mag u verwachten van een psychologisch en een psychiatrisch onderzoek?
Na de gesprekken met u over de ontwikkeling van het kind beginnen we vaak met een psychologisch onderzoek. Over het algemeen komt uw kind hiervoor 2 keer 2 uur naar een vestiging de Jeugdriagg. Hoe het onderzoek er precies uitziet, hangt af van de onderzoeksvragen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een intelligentietest afnemen of de aandachtsvaardigheid meten. Bij de eerste sessie maakt u kennis met de onderzoeker die uitlegt wat uw kind gaat doen. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Komt uw kind voor een psychiatrisch onderzoek? Dan wordt het tijdens 2 sessies van 3 kwartier onderzocht door een kinderpsychiater. Met gesprekjes en spelletjes achterhaalt de psychiater de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van uw kind.

Uw kind voorbereiden op het onderzoek
Wordt uw kind onderzocht bij de Jeugdriagg? Zorg er dan voor dat het goed uitgerust is en weet hoe lang het onderzoek duurt. Vertel uw kind  dat de onderzoeker wil weten wat het kind thuis en op school heeft geleerd en wat het allemaal al zelf kan doen. Hoe meer uw kind zich op zijn gemak voelt hoe beter de onderzoeker de ontwikkeling in kaart kan brengen.

Behandeling vaststellen
De onderzoeken brengen de sterke en kwetsbare kanten van uw kind in beeld. De onderzoeker bespreekt deze resultaten met collega’s. Daarna vindt een adviesgesprek plaats waarin de onderzoeker uw vragen beantwoordt en een behandeling voorstelt. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen zelf altijd een uitnodiging voor het adviesgesprek. Jongere kinderen mogen ook bij het adviesgesprek zijn, maar u kunt hen ook zelf over de uitslag van het onderzoek vertellen.

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe