Jeugdriagg - Ouderbegeleiding

Heeft uw kind een aandoening, zoals ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS) of heeft het een trauma opgelopen? Dan kan dat zorgen voor ingewikkelde problemen. Vaak is uw kind te druk, te stil of juist angstig en dwars. Ook kunnen de problemen van uw kind ervoor zorgen dat het slecht presteert op school of geen vriendjes heeft. Hoe gaat u daar als ouder mee om? En hoe kunt u uw kind het beste ondersteunen? De Jeugdriagg helpt u met ouderbegeleiding op maat of met een speciale oudertraining.

iStock_000004716133XSmall.jpgOns aanbod
De Jeugdriagg biedt verschillende soorten ouderbegeleiding.


Individuele ouderbegeleiding gericht op de specifieke problemen met uw kind(eren). Vaak heeft het kind daarnaast een eigen behandeling
-
Training Positief Opvoeden voor ouders van kinderen van 0-12 jaar (individueel of in een groep)
-
Gedragstherapeutische oudertraining (groep)
-
Ouderbegeleiding in de thuissituatie
-
Oudergroepen voor ouders van kinderen met specifieke problemen, zoals ADHD, autisme, of een trauma


Meld u aan
Wilt u ondersteuning bij de opvoeding van uw kind? Aanmelden kan bij het Informatie en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in de eigen regio.
Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig.
Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan of de begeleiding past bij de hulpvraag.

>> Meer informatie over het aanmelden

BehandelingenStuur door naar vriend

Enveloppe