Jeugdriagg - Aanmelden

Voor een aanmelding bij Kenter Jeugdhulp is een verwijzing van een (huis)arts nodig.

Afspraak maken
Ouders of jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen zelf een afspraak met Kenter Jeugdhulp maken. Daarvoor kunt u het aanmeldformulier van de betreffende vestiging (zie onderstaand) invullen.

Locatie Amstelveen
Tel: 020-543 4299
Aanmeldformulier Amstelveen voor 0 t/m 15 jaar                
Aanmeldformulier Amstelveen voor 16 tot 23 jaar 

Haarlemmermeer
Tel: 023-890 3500
Aanmeldformulier Haarlemmermeer voor 0 t/m 15 jaar
Aanmeldformulier Haarlemmermeer voor 16 tot 23 jaar 

Locatie Haarlem
Tel: 023-518 7500
Aanmeldformulier Haarlem voor 0 t/m 15 jaar
Aanmeldformulier Haarlem voor 16 tot 23 jaar   

Kinder- en Jeugdtraumacentrum
Tel: 023-512 7777
Aanmeldformulier KJTC voor 0 t/m 15 jaar
Aanmeldformulier KJTC voor 16 tot 23 jaar

 
Verwijzers
Een (huis)arts kan ook aanmelden bij Kenter Jeugdhulp d.m.v. het mailen van de verwijsbrief. Een medewerker van Kenter Jeugdhulp neemt vervolgens telefonisch contact op met de cliënt. Lees hier meer info voor verwijzers.


Wachtijden
Kenter Jeugdhulp maakt elke maand haar wachttijdgegevens openbaar op haar website. Bekijk de huidige wachttijden.


Dringende problemen
Als de problemen zeer ernstig en dringend zijn, kunnen we voorrang geven. In overleg met de ouders of de jongere en de huisarts vindt er dan binnen een week een gesprek plaats. Voor acute crisissituaties heeft Kenter Jeugdhulp een crisisdienst die binnen 24 uur een afspraak kan maken.

Contact