Jeugdriagg - Cliëntenraad

Behartigt de belangen van cliënten

Het doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De raad heeft maximaal 9 leden. Dit zijn cliënten, ex-cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers.    

Eén van de initiatieven van de cliëntenraad:

Een informatiemeubel in de wachtkamer
 

Informatiemeubel.JPG

 

 

Wat wil de cliëntenraad?

·
 De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en wettelijke vertegenwoordiger(s).
·
 De cliëntenraad vindt dat cliënten een serieuze behandeling verdienen.
·
 De cliëntenraad wil de inspraak en medezeggenschap van (ex)-cliënten van de Jeugdriagg Noord-Holland Zuid zo optimaal mogelijk maken.


Wat doet de cliëntenraad?
In de jeugdzorg gaat het over ouders en jongeren. Zij zijn de cliënten, de klanten. Hulp is alleen succesvol als er goed wordt samengewerkt door cliënt en hulpverlener. Hierbij gaat het niet alleen om individuele hulpverlening die wordt vastgelegd in het behandelingsplan, maar ook om de manier waarop de Jeugdriagg  hulp organiseert. Hierover adviseert de cliëntenraad. Ook doet de cliëntenraad regelmatig onderzoek naar de mening van de cliënten over de behandeling bij de Jeugdriagg.

De cliëntenraad is een officieel orgaan vergelijkbaar met de ondernemingsraad. Zo moet de directie onder meer haar jaarplannen en begroting voorleggen aan de raad. Ook over belangrijke veranderingen binnen de organisatie, een fusie of het aanstellen van een nieuwe directeur, mag de cliëntenraad adviseren. De cliëntenraad is daarnaast actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de Jeugdriagg.

De rechten van de cliëntenraad zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur.

Lid worden
Alle (ex)-cliënten van de Jeugdriagg en hun wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen lid worden van de cliëntenraad. Lees voor meer informatie de folder Cliëntenraad zoekt nieuwe leden onder downloads. Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via:

Cliëntenraad Jeugdriagg NHZ
Bezoekadres: Amerikaweg 2, 2035 RA Haarlem
Postadres: Postbus 4458, 2003 EL Haarlem

Telefoonnummer: (023)-800 11 00, via het directiesecretariaat
E-mail: clientenraad@jeugdriagg.nl

Downloads
>> download het jaarverslag Cliëntenraad Jeugdriagg 2014
>> download de folder Cliëntenraad zoekt nieuwe leden (PDF)

 

 

logo_clientenraad_bogen2.gif

 

Over ons