Jeugdriagg - HKZ Kwaliteitskeurmerk

De Jeugdriagg is sinds november 2006 HKZ-gecertificeerd. Dit keurmerk, te vergelijken met het internationale bekende ISO-certificaat, biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

De Jeugdriagg heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Er kunnen betrouwbare resultaten overlegd worden en de Jeugdriagg heeft aangetoond voortdurend te werken aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening.

029 HKZ.jpg

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt. De Jeugdriagg is getoetst aan de kwaliteitsnormen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De laatste toetsing werd uitgevoerd door Dekra. Met het behalen van het HKZ-certificaat behoort de Jeugdriagg tot de koplopers binnen de Kinder- en JeugdGGZ in Nederland.

De Jeugdriagg biedt op een deskundige en vraaggerichte manier hulp aan kinderen, jongeren, jong-volwassenen en hun ouders, die bij ons komen met psychische en psychiatrische problemen. We richten ons op het (gezins)systeem rondom het kind, waarbij wij het kind centraal stellen.

Over ons