Kosten behandeling

Wat moet ik betalen voor een behandeling bij de Jeugdriagg?

Eigen risico

 

KINDEREN ONDER DE 18 JAAR

De hulp aan jongeren tot en met 17 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Deze hulp wordt volledig vergoed door de gemeenten. Er is geen sprake van een eigen risico.
Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar stopt de gemeentelijke financiering en neemt de basisverzekering de behandeling over. Vanaf dat moment gelden direct de regels voor jong volwassenen vanaf 18 jaar.

 

JONG VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

De hulp aan cliënten van 18 jaar en ouder valt onder de Zorgverzekeringswet. Deze hulp wordt vergoed door uw basisverzekering en kent een eigen risico. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het verplichte eigen risico 375,- euro per jaar. Naast het verplichte eigen risico kent de basisverzekering een vrijwillig eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van het type polis dat u bij uw verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten. Voor meer informatie over het eigen risico van uw verzekering kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.


 

Kosten bij het niet nakomen van afspraken

 

Bij het niet verschijnen op een afspraak gaat er veel kostbare hulpverleningstijd verloren. Als u de afspraak echt niet kunt nakomen, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten, in ieder geval meer dan 24 uur voor de afspraak. Afspraken op maandag die niet kunnen worden nagekomen dienen diezelfde dag vóór 09.00 uur telefonisch te worden afgezegd. Wij kunnen de vrijgekomen tijd dan benutten voor andere cliënten. In het geval u de afspraak niet nakomt, zonder tijdige afzegging, zijn wij genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 42,– euro per niet nagekomen afspraak. De firma Fa-med verstuurt de rekeningen hiervan.


 

Over ons