Jeugdriagg - Privacy

De Jeugdriagg hecht veel waarde aan de bescherming van je of uw privacy, ook bij het bezoeken van onze website.

Om deze reden zijn er geen foto’s van cliënten of filmpjes van clienten van de Jeugdriagg op deze site te vinden. De opgenomen foto’s en filmpjes zijn allemaal anoniem en met toestemming van de betrokkenen verkregen.

Ook alle voorbeelden berusten op algemene beschrijvingen van klachten die zich kunnen voordoen bij een kind of jongere en niet op concrete, tot personen te herleiden, gebeurtenissen.

De Jeugdriagg is natuurlijk geinteresseerd in het bezoek van haar site en verzamelt daar informatie over. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en welke onderdelen het meest bekeken worden. We hoeven daarvoor niets over jou te weten, je blijft volledig anoniem.We gebruiken de informatie alleen om de inrichting van de website en de aangeboden informatie zo goed mogelijk te maken.

Als je een vraag om informatie of advies via de e-mail stelt, wordt de informatie die je geeft alleen gebruikt om je vraag te beantwoorden en daarna vernietigd.

Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals bij het invullen van vragenlijsten worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Jeugdriagg zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacy