Jeugdriagg - 0-4 jaar

Kinderen van nul tot zes jaar ontwikkelen zich zeer snel in nauwe wisselwerking met hun ouders en omgeving. Bij problemen is het belangrijk snel bij te sturen, omdat dat op deze leeftijd nog makkelijker en sneller gaat dan later in het leven.

iStock_000012214842XSmall.jpgDe lichamelijke, psychologische en sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloeden elkaar over en weer. Als er iets niet goed gaat in de ontwikkeling op het ene gebied heeft dat gevolgen voor de andere ontwikkelingsgebieden.

 

Bijsturen bij problemen kan alleen in de hechtingsrelatie met de ouder(s), want daarvan zijn baby’s en peuters afhankelijk. Daarom staat de relatie tussen ouder en kind centraal in de behandeling. Ouders kunnen terecht bij problemen met bijvoorbeeld eten, huilen en slapen. Ook ouders met eigen angst- en depressieklachten, met persoonlijkheidsproblemen of trauma’s in hun voorgeschiedenis kunnen bij de Jeugdriagg terecht.

Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe