Jeugdriagg - ADHD en ADD

Alle kinderen luisteren weleens een tijd slecht of zijn snel driftig en ongehoorzaam. Soms hoort dat bij de ontwikkeling zoals in de koppigheidsfase bij peuters of in de puberteit. Het is lastig voor ouders hier goed mee om te gaan, maar met liefdevolle aandacht en het volhouden van duidelijke regels, gaat het meestal snel beter. Als de problemen lang blijven duren kan het zijn dat er sprake is van gedragsproblemen.

iStock_000006920120Small.jpgGedragsproblemen zijn meestal een reactie van het kind of de jongere op een lastige situatie in de omgeving. Het kan zijn dat er problemen in uw gezin spelen, met vrienden/vriendinnen of op school.

 

Hiervoor kunt u begeleiding voor uw kind en uzelf krijgen bij de Jeugdriagg. Soms speelt er een duidelijke eigen aanleg van het kind mee. Dan kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis (ADHD) of van een opstandige of antisociale gedragsstoornis. Bij een opstandige gedragsstoornis is het kind wel ongehoorzaam en driftig, maar niet gewelddadig. Dat laatste kan wel het geval zijn bij de antisociale gedragsstoornis, die gelukkig weinig voorkomt.


Vaak is het onduidelijk wat nu precies bij uw kind op de voorgrond staat. De Jeugdriagg kan helpen een goede diagnose te stellen. En daarna behandeling aan uw kind te bieden en begeleiding aan u. Want ook als het om de eigen aanleg van een kind gaat, kan u uw kind met een gerichte aanpak helpen zich goed te ontwikkelen.


>> Klik hier voor meer informatie over gedragsstoornissen.

 

>> Klik hier voor meer informatie over aandachtstekortstoornissen.Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe