Jeugdriagg - Autisme Spectrum Stoornissen

Moeilijk contactleggen, vreemde gedragspatronen, problemen in de communicatie en moeite om informatie goed te verwerken. Hieraan herken je iemand met een autisme spectrumstoornis. De Jeugdriagg helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar omgaan met autisme en zoekt naar een passende levensstijl.


iStock_000010442438XSmall.jpgAutisme komt van het Griekse woord ‘autos’ wat ‘zelf’ betekent. Want mensen met autisme lijken erg op zichzelf gericht en sluiten zich vaak af van de buitenwereld. Toch is geen kind met autisme hetzelfde. Want sommige jongeren of kinderen met autisme zijn juist heel extravert en vragen enorm veel aandacht.
 

Verschillende vormen van autisme
Autisme is een stoornis in het functioneren van de hersenen. Hierdoor heeft iemand met autisme moeite om losse delen informatie te combineren tot een betekenisvol geheel. Autisme is een ‘pervasieve’ stoornis. Dat betekent dat het invloed heeft op alle ontwikkelingsgebieden: sociaal, emotioneel, het denken en de taal. Tegenwoordig noemen we de verschillende uitingsvormen bij elkaar Autistisme Spectrum Stoornissen (ASS). De belangrijkste vormen zijn:
•    het klassieke autisme
•    de stoornis van Asperger
•    PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
 
Voor wie?
De Jeugdriagg biedt hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 23 jaar die in hun ontwikkeling in sociaal, emotioneel of cognitief opzicht achterlopen. Daarnaast organiseren we cursussen voor ouders of leerkrachten van een kind met een autisme spectrumstoornis

 

Wat willen we bereiken?
Autisme heb je je hele leven en er zijn geen medicijnen voor. Daarom leren wij cliënten en hun omgeving om te gaan met de stoornis. We streven naar vroege onderkenning en starten het liefst zo jong mogelijk met behandelen. We bieden praktische ondersteuning bij de zoektocht naar passend onderwijs, passende vrijetijdsbesteding en een passende vorm van wonen en werken.

Hoe gaan we te werk?
Om een goede behandeling te kunnen geven, is het belangrijk dat we een goede diagnose stellen. Daarom doen we vrijwel altijd eerst onderzoek. Als er al een duidelijke onderzoeksvraag is kan dat soms kort onderzoek (4 weken) zijn. Anders is het belangrijk het kind of de jongere langere tijd te volgen en te onderzoeken om tot een duidelijke uitspraak te komen. Onderzoek bestaat minstens uit:
•    een kennismakingsgesprek
•    een observatie op school
•    het afnemen van een ontwikkelingsanamnese
•    enkele specifieke onderzoekslijsten
•    een spelobservatie in de spelkamer
•    een psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

Als het onderzoek is afgerond, plannen we een adviesgesprek waarin we de uitkomsten bespreken. Vervolgens doen we een behandelvoorstel en starten we het vervolgtraject. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de regio waar u woont. Als het echt niet anders kan, helpen we u met de plaatsing van uw kind in een orthopedagogische setting, een gezinsvervangend tehuis of een beschermde woonvorm.

Aanmelden?
Aanmelden kan bij het Informatie en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in de eigen regio.
Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig.

>> Meer informatie over het aanmelden

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over autistische aandoeningen? Of heeft u interesse in onze behandeling? Neem gerust contact met ons op. Of bekijk een van deze links:


•    www.autisme-nva.nl
•    www.balansdigitaal.nl
•    www.autisme-noordholland.nl 


Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe