Jeugdriagg - Licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking ontwikkelen zich minder snel dan andere kinderen en jongeren. Ze leren langzamer en hebben meer herhaling nodig om nieuwe kennis of vaardigheden goed op te nemen.

large_2006_9_16185-72.jpgSoms merkt u dat als ouder al in de baby- en peutertijd. Uw kind gaat later lachen, omrollen, zitten, lopen en praten dan leeftijdgenootjes. Soms wordt pas door de peuterleidster of op de basisschool opgemerkt dat uw kind langzamer leert dan andere kinderen.


Of een kind of jongere een licht verstandelijke beperking heeft kan bepaald worden met een intelligentietest. Uw kind maakt dan bijvoorbeeld puzzels, legt blokjes in patronen, vult zinnen aan. De test geeft een score voor de intelligentie (IQ score). De gemiddelde IQ score is 100. We spreken van een licht verstandelijke beperking bij een IQ score tussen 55 en 85.


Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn minder sociaal redzaam. Zeker in onze steeds ingewikkelder samenleving hebben ze moeite goed hun weg te vinden. Ze worden vaak overvraagd en dat leidt ertoe dat ze een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. Daarom is het belangrijk op tijd hulp te zoeken als uw kind angstig of opstandig is. Vaak is dat een gevolg van overvraging.


De Jeugdriagg biedt hulp aan uw kind maar ondersteunt u ook in de opvoeding. Zeker bij de overgang naar een volgende leeftijdsfase zoals het begin van de puberteit, of na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbaar iemand, kan extra ondersteuning nodig zijn.

 

Meer weten of aanmelden?
Dit kan bij het Informatie en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in uw eigen regio. Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan welke behandeling het best past bij de hulpvraag.

>> Meer informatie over het aanmelden

Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe