Jeugdriagg - Persoonlijkheidsstoornissen

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en daar horen altijd wel wat eigenaardige karaktertrekjes bij. Je kan pas zeggen dat je een persoonlijkheidsstoornis hebt als er een moeilijk te veranderen patroon van gedachten, gevoelens en gedrag is ontstaan, waardoor je vaak in moeilijke situaties belandt. Het lukt niet een vriendenkring op te bouwen, je hebt problemen met je ouders, je relatie loopt iedere keer weer stuk, het loopt steeds mis op school of op je werk.

De problemen hebben vaak al een lange geschiedenis. Je persoonlijkheid ontwikkelt zich vanaf je vroege jeugd. Die ontwikkeling wordt mee bepaald door:large_2007_6_74174-72b.jpg
-
 biologische factoren (zoals je aanleg en je temperament) 
-
 psychologische factoren (zoals opvoeding of trauma’s die je manier van beleven en hoe je reageert op gebeurtenissen beïnvloeden)
-
 sociale factoren (zoals de omstandigheden waaronder je opgroeit).

Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Zo kunnen de klachten en de ernst verschillen. In alle gevallen zijn er beperkingen in je persoonlijke en sociale functioneren. De verschillende vormen worden ingedeeld in 3 groepen naar de klachten die centraal staan:
-
 vreemde gedragingen en belevingen 
-
 angst en gespannenheid (bijvoorbeeld de afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis)
-
 impulsiviteit en stemmingswisselingen (de borderline persoonlijkheidsstoornis is hiervan het bekendst).

 

Het is vaak moeilijk te achterhalen wat de precieze oorzaak is. Het is belangrijker hulp te bieden bij de problemen die je nu in je dagelijks leven tegenkomt. En je te helpen daar goed op te reageren. De Jeugdriagg biedt deze hulp, aangepast aan de klachten die jij ervaart. Als het nodig is worden ook bijvoorbeeld je ouders of je vriend(in) bij de behandeling betrokken. De behandeling kan individueel gegeven worden of in een groep.

Meer weten of aanmelden?
Je kunt hiervoor terecht bij het Informatie en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in je eigen regio.
Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig.
Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan welke behandeling het best past bij je hulpvraag.

>> Meer informatie over het aanmelden

Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe