Jeugdriagg - Trauma

Een kindertijd is niet altijd onbevangen en zorgeloos. Ook kinderen en jongeren maken soms erg nare dingen mee in hun leven. Ze kunnen slachtoffer zijn van lichamelijk, seksueel en/of oorlogsgeweld. Ook het getuige zijn van dergelijk geweld kan ingrijpende gevolgen hebben voor een kind of jongere. De gevolgen van een ingrijpende en gewelddadige gebeurtenis worden een trauma genoemd.

iStock_000003958676XSmall.jpgSoms is de gewelddadige gebeurtenis eenmalig, maar het kan zijn dat kinderen of jongeren gedurende langere tijd getuige of slachtoffer zijn van geweld. We hebben het dan bijna altijd over een vorm van kindermishandeling. Hoe vaker een kind of jongere met geweld te maken heeft gehad, hoe groter de kans dat het kind er problemen mee krijgt.


De klachten bij een trauma kunnen heel verschillend zijn, maar het gevoel van veiligheid is meestal verdwenen. Een kind kan zich voortdurend gespannen voelen en zich schrikachtig of angstig gedragen. Vaak zijn er slaap- en concentratieproblemen en allerlei lichamelijke klachten. In de herinnering kan het kind de gewelddadige gebeurtenis steeds weer opnieuw beleven. Door deze klachten kunnen gedragsproblemen of problemen in de omgang met andere mensen ontstaan.

 

LogoTraumacentrum.jpg

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum
De Jeugdriagg vindt dat kinderen en jongeren die geweld hebben meegemaakt recht hebben op de beste hulp die er te krijgen is. Daarom heeft de Jeugdriagg samen met OCK het Spalier (een instelling voor Jeugdzorg) het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) opgezet. Het KJTC is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan getraumatiseerde kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar en aan belangrijke mensen in hun omgeving. Steunende ouders of verzorgers kunnen het kind of de jongere helpen zich (weer) veilig te voelen en de gebeurtenissen te verwerken. Het KJTC adviseert (steunende) ouders en verzorgers hierin.

large_2008_1_143928-72.jpgTraumabehandeling 18+
De Jeugdriagg heeft ook medewerkers die gespecialiseerd zijn in  traumabehandeling aan jongeren ouder dan 18 jaar. Op deze leeftijd spelen vaak problemen als moeilijkheden met het opbouwen van een liefdesrelatie en een stabiele werk- en vriendenkring. Soms heeft langdurige traumatisering geleid tot een persoonlijkheidsstoornis, waar specialistische behandeling op maat voor nodig is. Er zijn individuele en groepsbehandelingen, zowel voor een eenmalig als herhaald en langdurig trauma.

Aanmelden?
Hiervoor kunt u of je contact opnemen met het KJTC. Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan welke behandeling het best past bij de hulpvraag.

>> Meer informatie over het aanmelden

Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe