Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en belangrijke mensen in hun omgeving. Daarnaast ondersteunt het KJTC instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren.

iStock_000012669893XSmall.jpg Professionele hulp voor kinderen en jongeren
Het KJTC biedt hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met traumatische ervaringen. Ook hun ouders krijgen begeleiding. We spreken van een trauma als iemand – eenmalig of vaker – is geconfronteerd met dood of geweld, of als iemands lichamelijke integriteit is geschaad, bijvoorbeeld door seksueel misbruik. Sommige kinderen of jongeren verwerken zo’n trauma samen met hun omgeving. Anderen hebben professionele hulp nodig. Het KJTC biedt zulke hulp, professioneel en betrokken.


large_2007_5_67477-72.jpg

 

 

 

 

Wat biedt het Kinder-Jeugdtraumacentrum?
We geven groeps- en individuele behandelingen aan kinderen tot en met 18 jaar die:


 seksueel misbruikt zijn.

 met seksueel agressief en/of impulsief gedrag kampen.

 lichamelijk mishandeld zijn.

 getuige waren van ruzie en/of geweld in het gezin.

 slachtoffer zijn van andere langdurige trauma’s, bijvoorbeeld oorlogssituaties of seksueel misbruik., verkrachting of een roofoverval.

 slachtoffer zijn van een eenmalig trauma, bijvoorbeeld een verkrachting of een roofoverval.


We delen de groepen in naar leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen en jongeren. Ouders kunnen deelnemen aan oudergroepen, of -op indicatie- aan individuele therapie. De ouders van de kinderen die individuele therapie krijgen, krijgen in elk geval individuele ouderbegeleiding.

Kinderen en jongeren kunnen naast individuele of groepstherapie ook worden behandeld met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Dienstverlening voor behandelaars en instellingen
Naast hulpverlening aan kinderen en jongeren biedt het KJTC ondersteuning aan behandelaars en instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren en hun familie en omgeving. Wij bieden diverse diensten aan op dit terrein.

·    Begeleiding na een zedenschandaal of ramp
Uw instelling wordt geconfronteerd met een zedenschandaal of een ramp. U denkt er liever niet over na, maar de mogelijkheid bestaat. Als er veel kinderen of jongeren betrokken zijn, is het lastig om iedereen op te vangen. Het calamiteitenteam van het KJTC biedt dan uitkomst. Goed getrainde en ervaren behandelaars zetten samen met u een programma van nazorg op. Zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

·    Begeleiding bij opzetten van een therapieprogramma
Wil uw instelling een therapieprogramma voor bijvoorbeeld seksueel misbruikte kinderen of jongeren opzetten? Het KJTC biedt een ‘training on the job’. Uw medewerkers voeren – na een theoretische training – samen met een begeleider van het KJTC een volledige therapie uit.

·    Lezingen en workshops
Medewerkers van het KJTC verzorgen regelmatig lezingen en workshops over diverse onderwerpen:
     -    seksueel agressief en –impulsief gedrag
     -    seksueel misbruik
     -    kindermishandeling
     -    geweld en/of ruzie in het gezin

·    Telefonisch advies of uitgebreide consultatie
Voor vragen over hulpverlening geven wij gratis telefonisch advies. Heeft u behoefte aan een uitgebreidere consultatie? Ook dat is mogelijk. Hiervoor brengen we wel (on)kosten in rekening.

Meer weten?
Voor vragen, consultatie, overleg of aanmeldingen kunt u contact opnemen met het KJTC. Na een aanmelding heeft een hulpverlener van het KJTC altijd een gesprek met het kind of de jongere, zijn (niet-mishandelende) ouders/verzorgers en, als dat mogelijk is, de verwijzer. Samen bekijken we welke hulp het beste past bij het kind of de jongere.

Kinder- en Jeugdtraumacentrum
Zuiderhoutlaan 12
2012 PJ Haarlem
Tel. 023-5127777

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum is een samenwerkingsverband van de Jeugdriagg Noord Holland Zuid en OCK het Spalier.

 

Psychische problemenStuur door naar vriend

Enveloppe