Jeugdriagg - Verwijzers

De Jeugdriagg is een netwerkorganisatie die om haar clienten zo goed mogelijk te helpen actief zoekt naar samenwerking met anderen en aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Gezin, huisarts, verwijzer en school worden bij de behandeling betrokken. Outreachend werken, crisisinterventie, psycho-educatie en bemoeizorg zijn voor ons belangrijk.

De Jeugdriagg werkt graag samen met alle professionals die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Als professional kunt u bij ons terecht voor advies of consultatie over alle psychische problemen die een kind of jongere kan hebben. Er zijn speciale consultatieteams voor vragen rondom kindermishandeling en traumabehandeling, (eerste) psychose en KOPP (kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen). De Jeugdriagg biedt ook hulp en ondersteuning bij calamiteiten en schokkende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van een school en de buurt als een jongere door geweld of een ongeluk is overleden. Of als er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

 

                             
 

 

 

 

 


VerwijzersStuur door naar vriend

Enveloppe