Consultatie

Informatie voor verwijzers.

Heeft u behoefte aan telefonische informatie of overleg? Neem dan contact op met de hulpverleners van de Jeugdriagg, dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur. Als u wilt overleggen over medicatie, kunt u vragen naar een van de kinder- en jeugdpsychiaters. Als de betreffende hulpverlener op dat moment niet aanwezig is, bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Cliënt aanmelden
Wilt u iemand aanmelden? Dan kunt ook contact opnemen met de Jeugdriagg in de eigen regio.

Regio Amstelland, tel: 020 – 543 42 99

Regio De Meerlanden, tel: 023 – 890 35 00

Regio Zuid-Kennemerland, tel: 023 – 518 75 00

Kinder- en Jeugdtraumacentrum, tel: 023 - 512 77 77

Voor een aanmelding is een verwijsbrief van een (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. Er vindt altijd een gesprek met een hulpverlener plaats om na te gaan welke hulp het best past bij de hulpvraag van de cliënt.

>> Meer informatie over het aanmelden vindt u hier.


VerwijzersStuur door naar vriend

Enveloppe