Crisisdienst

Zijn de klachten of problemen bij een kind of jongere zo hoog opgelopen dat er acuut hulp nodig is? Dan kan de huisarts ervoor zorgen dat er nog dezelfde dag een afspraak bij de Jeugdriagg is.

Directe hulp bij acute problemen
Binnen kantoortijden (tussen half 9 en 5) overlegt de huisarts met een crisismedewerker van de Jeugdriagg. Deze behandelaar van de Jeugdriagg met ervaring nodigt de jongere of kind en ouders nog dezelfde dag uit voor een gesprek of gaat op huisbezoek. De behandelaar inventariseert met de jongere of met kind en ouders waardoor de crisissituatie is ontstaan en probeert het evenwicht weer te herstellen. Indien nodig betrekt hij een kinder- en jeugdpsychiater bij het gesprek. Die kan als het nodig is medicijnen voorschrijven.
Vaak is het voldoende om alle problemen op een rijtje te zetten en af te spreken hoe aan een oplossing gewerkt kan worden.

 

Opname
Als het niet lukt om een nieuw evenwicht te vinden en iedereen tot rust moet komen, is een opname soms nodig. Dit kan zijn in een instelling voor jeugdhulpverlening of in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Een opname is een ingrijpende gebeurtenis. De voor- en nadelen worden daarom goed afgewogen. De Jeugdriagg bespreekt met ouders en kind of jongere op welke plek het kind of de jongere het beste geholpen kan worden en zorgt voor de aanmelding. Als er niet direct plaats is, biedt de behandelaar gesprekken aan om de periode tot de opname te overbruggen. Tijdens de opname houdt de behandelaar van de Jeugdriagg contact met de jeugdhulpverleningsinstelling of kliniek. Na de opname kan de behandeling dan weer direct voortgezet worden door de Jeugdriagg medewerker als dat nodig is.

Soms moet een kind of jongere, in overleg met ouders, tegen zijn zin in opgenomen worden. Er is dan sprake van een ernstige én gevaarlijke situatie. Het kind of de jongere wordt dan met een zogeheten In Bewaring Stelling (IBS) opgenomen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Een andere gedwongen maatregel is een Rechterlijke Machtiging (RM). Deze kan gebruikt worden als er sprake is van een ernstige én gevaarlijke situatie die niet acuut is.

 

Buiten kantoortijden

In acute situaties tussen 5 uur ’s middags en ’s ochtends half 9 kan de huisarts de crisisdienst buiten kantoortijden inschakelen. Gelukkig is dat heel weinig nodig voor kinderen en jongeren. De crisisdienst buiten kantoortijden wordt daarom verzorgd door GGZ inGeest. De medewerkers van GGZ inGeest zijn gespecialiseerd in crisis bij volwassenen. Er is ’s nachts altijd een kinder- en jeugdpsychiater van de Jeugdriagg bereikbaar om mee te denken als er een kind of jongere in crisis is.
De Jeugdriagg nodigt de jongere of het kind en de ouders in dat geval direct de volgende dag uit of komt op huisbezoek

 

113Online

Een jongere die piekert over zelfdoding en het leven niet meer ziet zitten kan zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij 113Online via de telefoon of chat. Gratis en anoniem. 113Online kan je direct doorverwijzen naar hulp in de buurt. Via een forum of lotgenotensite kun je je gevoelens delen met een ander. Klik hier als je naar de site van 113Online wilt.

 

Aanmelden?
De huisarts kan bij een crisis overdag bellen naar het centrale telefoonnummer van de Jeugdriagg in de eigen regio en vragen naar de crisismedewerker van die dag.


Regio Amstelland, tel: 020 – 543 42 99

Regio De Meerlanden, tel: 023 – 890 35 00

Regio Zuid-Kennemerland, tel: 023 – 518 75 00

VerwijzersStuur door naar vriend

Enveloppe