Jeugdriagg - Werk en opleiding

Als u van werken in een kleinschalige instelling met een sociaal psychiatrische oriëntatie houdt, voelt u zich bij de Jeugdriagg vast goed op uw plek. De Jeugdriagg heeft regelmatig vacatures. De Jeugdriagg is ook een opleidingsinstelling voor de opleidingen tot psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en psychotherapeut. Tevens is er binnen de Jeugdriagg ieder jaar maximaal één werkervaringsplaats en één stageplaats per behandelteam beschikbaar.

De Jeugdriagg in het kort

De Jeugdriagg biedt deskundige ambulante hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische problemen. De Jeugdriagg biedt ook hulp aan kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een verslaving en aan kinderen die opgroeien in traumatiserende opvoedingssituaties (met name kindermishandeling).

De Jeugdriagg is een kleine en daardoor flexibele instelling waar men creatief behulpzaam en collegiaal is. Hoewel er sprake is van een behoorlijke werkdruk wordt er toch zoveel mogelijk gelegenheid gegeven voor reflectie en verdieping.

 

Werkwijze

We werken vraaggericht. Ouders, gezin of verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Behalve onderzoek en behandeling biedt de Jeugdriagg advies en voorlichting op het gebied van de geestelijke gezondheid. We verrichten ook preventieve activiteiten. We streven naar deskundige, kwalitatief goede zorgverlening en naar voortdurende innovatie van zorgvormen en methodieken.

 

De Jeugdriagg werkt nauw samen met andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede Jeugdzorg.

 

Werkgebieden

Het werkgebied van de Jeugdriagg bestaat uit 3 regio’s:

- Zuid Kennemerland (twee vestigingen in Haarlem)

- Amstelland (een vestiging in Amstelveen)

- de Meerlanden (twee vestigingen in Hoofddorp).

 

Daarnaast is er een gespecialiseerd Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) dat een bovenregionale functie heeft voor Amsterdam en Noord Holland. De Jeugdriagg biedt ook internethulpverlening: op www.pratenonline.nl kunnen jongeren anonieme chathulpverlening krijgen. Deze site is bedoeld voor jongeren met depressieve en/of angstklachten en heeft een landelijke dekking.


Bij de Jeugdriagg werken ongeveer 150 medewerkers in multidisciplinaire teams, die ieder enkele inhoudelijke specialisaties hebben. De disciplines zijn: spv-en, maatschappelijk werkenden, klinisch psychologen, psychomotorisch therapeuten, psychotherapeuten, GZ psychologen, orthopedagogen en kinderpsychiaters.


Meer informatie?

- actuele vacatures

- opleidingsplaatsen voor AIO's
- werkervaringsplaatsen

- post-master Opleidingen Gedragswetenschappen

- stageplaatsen

Werk en opleiding