Autisme test voor ouders van kinderen boven de 4 jaar

De volgende vragenlijst is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die boven de 4 jaar oud zijn en geen verstandelijke beperking hebben. Het is een verkorte en aangepaste weergave van de Child Autism Quotient van Auyeng & Baron-Cohen. In deze test gaan we de kenmerken langs van een autisme spectrumstoornis. De test heeft echter geen diagnostische waarde. Een diagnose kan alleenĀ  door een psycholoog of psychiater gesteld worden.

De test bestaat uit 25 vragen.

 

S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin and E. Clubley, (2001)
The Autism Spectrum Quotient (AQ) : Evidence from Asperger Syndrome/High Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians
Journal of Autism and Developmental Disorders 31:5-17